• amersfoort-014.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-006.png

Ruimte voor Sport

Sport& accommodaties

De afgelopen maanden is Jan Gerritsjans vanuit de fractie van Amersfoort2014 druk bezig om met bewoners de kansen van ruimte voor KVVA en zwemwater op de agenda te zetten. Waarom we dat belangrijk vinden en wat onze plannen zijn hebben we samen met onze visie op sport & bewegen hieronder en in ons verkiezingsprogramma uiteengezet.


Bewegen, ontmoeten en verbinden

Amersfoort2014 benadrukt het belang van actieve sportbeoefening en ruimte voor inwoners om te bewegen. We vinden een divers aanbod belangrijk bij verenigingen, op accommodaties en in de openbare ruimte en geloven erin dat bewegen zorgt voor een fysieke, persoonlijke, sociale, emotionele en financiële waarde. Het draagt naast gezondheid bijvoorbeeld sterk bij aan plezier, maatschappelijke betrokkenheid en integratie. 
De termen sport en bewegen worden regelmatig door elkaar gebruikt. Het verschil is wat ons betreft dat bewegen sneller onderdeel kan zijn van het dagelijkse functioneren, denk aan een wandeling naar de supermarkt. 
Amersfoort2014 heeft zich op sportgebied in de afgelopen jaren onder andere sterk gemaakt voor de volgende zaken:

 1. modernisering van het Bosbad met behoud van de huidige wateroppervlakte en de ligweide. Onderzoek naar verruiming openingstijden en verlenging buitenseizoen door energie-neutrale verwarming zwemwater;
 2. nieuwbouw van het zwembad Hoogland om zo genoeg zwemwater voor vrij zwemmen en zwemles te behouden;
 3. veiligstellen van een stabiele organisatie van de Amersfoort Marathon;
 4. een betere verdeling van de huur van sportaccommodaties, zodat een breed sportaanbod gegarandeerd blijft;
 5. beter en meer inzichtelijk financieel beheer van de Amerena;

Het Bosbad

Op naar meer zwemwater in plaats van minder!

Amersfoort wordt steeds heter! In ons nieuwe klimaat krijgen we steeds meer warme en zomerse dagen in april en mei. Inwoners, jong en oud, zien door verstening, verstedelijking en klimaatverandering de temperatuur stijgen.
Amersfoort is ook hot onder woningzoekenden. Voor onze kinderen die een graag in Amersfoort blijven. Voor mensen uit het Gooi of regio Amsterdam die op zoek zijn naar een huis met tuin. Voor mensen uit het noorden en het oosten van ons land die werk in de Randstad vinden en centraal willen wonen. Die groei in inwoners en temperatuur betekent dat de behoefte aan buitenzwemwater groter wordt. Helemaal nu het net buiten de gemeente gelegen Henschotermeer inzet op meer regio overstijgende activiteiten en de Eem niet geschikt en opengesteld is om in te zwemmen.

In een recente enquête van de gemeente hebben onze bewoners duidelijk aangegeven dat zij vaker en langer naar het Bosbad zullen gaan als de openingstijden worden verruimd en het 50-meterbad wordt verwarmd.

Daarom is het des te verbazingwekkender dat de gemeente het buitenzwembad wil verkleinen ten gunste van een spraypark en niet peinst over ruimere openingstijden in combinatie met duurzaam verwarmd water.

Zwemmen is een activiteit die alle spiergroepen in conditie houdt en prima in de buitenlucht kan plaatsvinden. Tot op hoge leeftijd is deze sport te beoefenen. Amersfoort groeit tot 180.000 inwoners en de gemiddelde leeftijd stijgt. Daarom vragen we niet alleen aandacht voor het Bosbad maar ook nieuwbouw van het zwembad in Hoogland.

Als het over sport gaat wordt er in de Amersfoortse politiek veel en vaak gesproken over ontmoeting en verbinding zonder dat daar concrete acties uit volgen. Het treffen van personen in laagdrempelige en recreatieve omgevingen leidt tot ontmoeting. Als mensen iets samen doen, is er sprake van verbinding. Dat is niet samen te vatten in een ambtelijk rapport van Synarchis waarin voornamelijk wordt gekeken naar exploitatiekosten en beheer. Terwijl voor minder dan één jaarlijkse euro per inwoner het Bosbad kan worden verwarmd en verruimd. Dat is geen geld voor Bosbad dat er is voor álle Amersfoort! Daarom vinden wij investeren in een ruimer en duurzaam verwarmd Bosbad nodig.


KVVA
Bewegen, ontmoeten en verbinden: het huidige college heeft dat niet begrepen. Een voetbalverenining als KVVA dreigt te worden vermorzeld onder de plannen die ‘Langs Eem en Spoor’ met zich meebrengt: een torenflat naast het veld, mogelijk nieuwe wegen of gebouwen op of langs de huidige accommodatie. Het is niet te bevatten, want in een groeiende wijk moet beweging, ontmoeting en verbinding tot stand komen. Een brede voetbalvereniging is daar een uitstekend middel voor, maar het college wil geen uitspraken doen over KVVA, want al het andere (lees: de wensen van de projectontwikkelaars) gaat voor.

Toen ik eind vorige eeuw bij VV Hooglanderveen voetbalde, was het een dorpsclub met twee velden aan de Hoog en Wellerlaan, discontinuïteit in de jeugdelftallen en een achenebbisj accommodatie. Er waren dorpelingen die dat zo kleinschalig wilden houden. Ruim tien jaar later speelde ik er op een prachtig complex met vijf velden, een breed ledenbestand en groeiende jeugd.

Zo’n ontwikkeling gun ik het Soesterkwartier, Langs Eem en Spoor en KVVA eveneens. Een brede sportvereniging hoort net als passende basisscholen, supermarkten en andere voorzieningen in de wijk. Want sportvelden ver weg aan de rand van de stad wegzetten, zal voor veel opgroeiende en volwassen mensen betekenen dat de schermtijd toeneemt en de beweging, de ontmoeting en de verbinding verder afneemt.

Daarom willen we actie en geen gezwets en geen geaarzel! De eerste keuze voor beweging, ontmoeting en verbinding kunt u op 16 maart maken.

schrvragen
motie
homepagina
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png