Raadpleging openbare ruimte

Raadpleging openbare ruimte

Verzamelpunt voor een gesprek over de ruimte.

We moeten het als stad over de openbare ruimte hebben. Hoe komen we tot mensgerichtere straten en buurten? Zijn onze straten veilig voor jong en oud? Willen we minder verharding, beter onderhoud, meer ruimte voor ontmoeting en meer beleving? Of willen we juist de huidige situatie behouden? Amersfoort2014 nodigt alle leeftijden uit om wensen en ideeën op tafel te leggen zodat er richting gegeven kan worden aan nieuwe ruimte. Nieuwe ruimte die gezond is, mobiliteit op maat kent, openbaar en voor iedereen is. Maar bovenal nieuwe ruimte waarover bewoners het gesprek starten en voeren.

Deel je idee of wens

Amersfoort2014 wil de kennis en kunde van jong en oud inzetten om onze gemeente leefbaarder te maken. Om het gesprek over de openbare ruimte te voeren hebben we dit verzamelpunt ingericht. Laat ons hieronder weten welke kansen en bedreigingen u ziet voor uw straat of buurt. 

Deze verzameling van punten bieden we in het voorjaar van 2024 aan bij het college van B&W en zetten we op de agenda van de gemeenteraad. Daarmee willen we het gesprek tussen inwoners en politiek constructief en daadkrachtig voortzetten. Aanpassingen aan de openbare ruimte gaan altijd gepaard met compromissen en beperkingen. Laten we er met honderden meldingen voor zorgen dat we hard meedenken over wat wenselijk is zodat aanpassingen zoveel mogelijk een vooruitgang zijn.

Alle wensen en ideeën zijn welkom zolang deze niet in strijd zijn met wet,- en regelgeving en met respectvol taalgebruik worden gedeeld. Meldingen die hier niet aan voldoen worden weggehaald.

 

Indien u wilt dat vertegenwoordigers van de Amersfoort2014 contact met u mogen opnemen over dit onderwerp vul dan je email adres in.

 

A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png